BUSINESS INTELLIGENCE

Pod pojmom Business Intelligence rozumieme ucelený prístup pre efektívnu prácu s firemnými dátami. Business Intelligence nie je len nástroj v rukách vedenia spoločnosti, ktorý pomáha plánovaniu, operatívnemu i strategickému rozhodovaniu a zaisťuje obchodný úspech spoločnosti, ale je tiež určený na hľadanie ekonomických riešení, k odhaľovaniu nových obchodných príležitostí, k optimalizácií cien, k získavaniu dát z ERP/MRP systémov a na ich premenu do prehľadných reportov alebo panelov. Kľúčovým faktorom k získaniu presných výstupov zo systému BI sú štandardizované dáta z ERP/MRP systému.

 

Business Intelligence

· je možné použiť pre ucelený podnikový reporting

· pre získavanie dát z podnikových systémov

· k identifikácií a odstráneniu neefektívnych obchodných či výrobných procesov

· evidenciu plnenia záväzkov Vašimi zmluvnými partnermi

· identifikáciu nových príležitostí k podnikaniu

· pomáha zlepšovať neefektívne procesy vo firme

 

S nami dodávaným a podporovaným riešením môžete ľahko dosiahnuť rýchlejšieho prístupu k podnikovým informáciám v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Budete mať prístup k presným dátam zo všetkých častí Vášho podniku. Dosiahnete lepšie porozumenie a rozpoznanie problémov a výziev, ktoré majú dopad na riadenie Vášho podniku. Výsledkom zavedenia nášho riešenia je kratšia reakčná doba a istota v rozhodovaniach o procesoch, ktoré sa Vás týkajú.

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.