Operatívne riadenie

a sledovanie

výrobných procesov

Systémy MES (Manufacturing Execution System) sú primárne vyvinuté pre operatívne plánovanie a riadenie výroby v reálnom čase. Umožňujú optimálne načasovanie a zladenie výrobných operácií. Jedná sa o integrovaný počítačový systém, ktorý využíva metódy a nástroje potrebné k zdokonaleniu a realizácií výrobného plánu – to všetko v bezpapierovej prevádzke.

 

Systémy MES poskytujú v reálnom čase tiež všetky informácie o prebiehajúcich výrobných procesoch. Presné informácie o aktuálnej vyťaženosti strojov, ľudí a ostatných výrobných kapacít môžu byť dostupné všetkým pracovníkom od obsluhy strojov až po manežment podniku.

 

Systémy MES

· umožňujú dosiahnutie optimálnej výkonnosti a objemu produkcie

· minimalizujú výrobné náklady

· sú vhodné i tam, kde je už nasadený podnikový ERP system

· umožňujú reagovať na neštandardné stavy vo výrobe

· prispôsobujú výrobný proces požiadavkám obchodu

· MES je súčasne zdroj i príjemca informácií o výrobe

· sú efektívnym nástrojom pre monitoring, riadenie a vyhodnotenie výrobného procesu v celej jeho komplexnosti

· zaisťujú efektívne riadenie a evidenciu výsledkov kontrolných meraní v rámci kontroly kvality

 

Pokiaľ sa usilujete o zefektívnenie alebo optimalizáciu Vašich výrobných procesov, použitím nášho riešenia významne prispejete k zvýšeniu zisku a celkového výkonu Vášho podnikania.

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.