PROJEKTOVÁ VÝROBA

Ste výrobca špecifických výrobkov alebo realizujete rozsiahle jednorázové výrobné projekty? Trápia Vás narastajúce výrobné náklady, neproduktívne činnosti, riadenia výroby vrátane montáže a jej kontrola, neustále zmeny riadenia vyžiadané zákazníkom?

 

Projektovú výrobu môžeme všeobecne charakterizovať ako komplexnú aktivitu s určitou následnosťou vo vopred určenú dobu a s vopred definovanými nákladmi. Avšak výstup projektovej produkcie je často ovplyvnený oneskorením. Tieto oneskorenia sú väčšinou veľmi drahé kvôli pokutám vyplývajúcim zo zmluvných podmienok. Preto je nutné predchádzať možným komplikáciam projektovej výroby.

 

Špecifické požiadavky projektovej výroby je možné vyriešiť pomocou správnej implementácie nášho SW riešenia, ktoré umožňuje optimalizáciu vnútorných procesov z pohľadu spracovania zákaziek. Budete tiež schopní ušetriť značné náklady vďaka zavedeniu automatických procesov vo výrobe a pri integrácií ďalších špecializovaných systémov.

 

V procese výroby, konkrétne v procese diskrétneho riadenia výroby a správy nad Vašimi projektmi, sme pripravení nasadiť detailný systém plánovania projektov. Dokážeme Vám poskytnúť pohľad na plánovanie projektov podľa zadaných kritérií, okamžite reagovať na možné zmeny alebo vkladať urgentné zákazky nutné pre Váš projekt. Vďaka nášmu riešeniu budete schopní reálne si predstaviť Váš súčasný projekt oproti nastavenému plánu, a mať tak možnosť pružne reagovať na aktuálne okolnosti a zmeny.

 

Pomôžeme Vám efektívne dodržiavať normy, riadiť logistické procesy, priebežne sledovať kvalitu výroby i optimalizovať Vaše náklady. Naše riešenie zahŕňa riadenie nákupu, predaja, výroby, kontroly kvality, dohľadateľnosť a mnohé ďalšie.

 

Vďaka našim skúsenostiam rozumieme požiadavkám, ktoré musíte zvážiť vo svojom rozhodovaní. Naše riešenie rešpektuje normy EN 9100, EN 9110 , EN 9020, ISO 9001 aj ISO 14 000.

RIADENIE VÝROBY    OPERATÍVNE RIADENIE A SLEDOVANIE VÝROBNÝCH PROCESOV    BUSINESS INTELLIGENCE

 

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.