RIADENIE VÝROBY

Enterprise Resource Planning (ERP) je komplexný informačný systém určený k efektívnemu riadeniu firemných zdrojov. Systém ERP integruje všetky dôležité firemné procesy do jedného rámca, čím je možné dosiahnuť skvalitnenie a zefektívnenie výkonu Vášho podniku. Integrácia sa týka predovšetkým ekonomiky, ľudských zdrojov, logistiky, skladového hospodárstva, správy majetku, distribúcie, marketing a manežérskeho rozhodovania.

 

Mnohí výrobcovia ekonomických a účtovných systémov deklarujú schopnosť svojich produktov riadiť výrobu. Avšak užívatelia sa stretávajú s typickým úskalým pôvodne účtovných ERP systémov – výrobu je možné sledovať len z hľadiska finančných tokov a spotreby materiálu na sklade. Výrobné moduly v ERP v zásade nemajú priamu väzbu na výrobnú linku či zariadenia, a nemôžu teda efektívne riadiť výrobu, evidovať rozpracovanú výrobu, ani sledovať stav výroby v reálnom čase.

 

Pro výrobní společnosti přinášíme komplexní provázané ERP/MRP řešení (Enterprise Resource Planning / Manufacturing Resource Planning) určené pro malé a střední výrobní podniky (SME) a také pro mezinárodní skupiny malých firem. Zavedením našeho řešení získáte plnohodnotný ERP/MRP systém s kapacitním plánováním výroby, a dosáhnete snížení skladových zásob a omezení tvorby nepotřebných zásob.

 

Promyšlená architektura a široké možnosti nastavení umožňují systému přizpůsobit různým typům firem a organizací. Řešení obsahuje všechny důležité funkce pro malé a střední výrobní společnosti, jako jsou: CRM, prodej, nákup, sklady, technická data výroby, plánování a výroba, dílenské řízení, konfigurátor výrobků, řízení kvality, údržba, poprodejní servis, analýzy a reporty.

 

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.