STROJáRENSKÁ VÝROBA

Je Vašim mottom precíznosť a vysoká kvalita výrobkov pri kusovej, zákazkovej či sériovej výrobe? Vzhľadom k náročnosti prepojených procesov, kvality výroby, termínov dodania, flexibility a stále rastúcou nutnosťou zavádzania automatizácie Vám môžeme pomôcť spojiť a efektívne sledovať všetky procesy.

 

Naše riešenie pre strojárenský priemysel prináša jednoduchšiu implementáciu automatizovaných procesov do výroby s cieľom zdvihnúť produkčnú kapacitu celého podniku. Pomocou nášho software budete môcť ovládať technickú prípravu, nákup, plánovanie výroby a skladové zásoby v reálnom čase.

 

Dokážeme efektívne riadiť pohyby rozpracovanej výroby medzi jednotlivými operáciami bez zbytočných prestojov dohľadávania a hlavne tak, aby bol splnený termín dodania zákazníkovi.

 

Naše systémy môžu byť napojené na výrobné zariadenia a môžu optimalizovať ich využitie pri kapacitnom plánovaní výroby. Samozrejmosťou našich systémov je plné prepojenie skladových zásob a výrobných postupov s možnosťou importu nových materiálov a polotovarov do kusovníkov. Naše riešenie tiež obsahuje komunikáciu so špecializovanými externými systémami a importy rezacích plánov pre NC stroje alebo CAD systémy.

RIADENIE VÝROBY    OPERATÍVNE RIADENIE A SLEDOVANIE VÝROBNÝCH PROCESOV    BUSINESS INTELLIGENCE

 

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.