VÝROBA NÁBYTKU

Snažíte sa o efektívnejšie riadenie výroby nábytku, sledovanie procesu kvality, priebeh reklamácií výrobkov a zároveň o zníženie nákladov i dodacích termínov? Rozumieme Vašim potrebám a preto Vám môžeme dodať SW riešenie dokonale prispôsobené potrebám Vášho podnikania.

 

Zavedením nášho softwarového riešenia môžete zvýšiť efektivitu riadenia výrobných činností, skrátiť dobu výroby a bezchybne spracovať atypické zákazky k maximálnej spokojnosti Vašich zákazníkov.

 

Pri implementácií nášho softwaru Vám nastavíme zodpovedajúce programové úpravy tak, aby bola zaistená účelovosť a jednoduchosť zadávania dát do systému, aby bolo možné sledovať jednotlivé výkony vo výrobe v reálnom čase a zaistíme tiež podporu expedície. Pri zadávaní štandardných i atypických zákaziek využijete automatizované importy z existujúcej dokumentácie alebo CAD systémov.

 

Umožníme Vám dosiahnuť maximálnu efektivitu a dokonalú kontrolu v režime procesných i diskrétnych výrob alebo ich vzájomnej kombinácie. Z našich skúseností sú nám známe okolnosti týkajúce sa kusovej, sériovej, zákazkovej i hromadnej výroby, v náväznostiach týkajúcich sa výroby na uskladnenie, na zákazku, alebo výroby riadenej ako projekt. Poznáme Vaše potreby a preto naše riešenie poskytuje spôsoby ako optimálne plánovať výrobu tak, aby plynulo vykrývala objednávky.

 

Samozrejmosťou je tiež napojenie na externé systémy dodávateľov materiálov.


RIADENIE VÝROBY    OPERATÍVNE RIADENIE A SLEDOVANIE VÝROBNÝCH PROCESOV    BUSINESS INTELLIGENCE

 

KONTAKT

Pre telefonický kontakt použite vyššie uvedené telefónne číslo

Zašlite nám e-mailom vaše pripomienky, otázky a spätnú väzbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.